אחד מי יודע במסורת יהודי הבלקן בלאדינו

1/04/2020

 

 

Ken supiense

 

Ken supiense i entendiense

Ken alavar al Dio keriense

Kualo es el uno?

 

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense

Ken alavar al Dio keriense

Kualos son los dos?

 

Dos son Moshe i Aaron

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los tres?

 

Tres muestros padres son – Avram, Itzhak i Yaakov

Dos son Moshe i Aaron

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los kuatro?

 

Kuatro madres de Israel – Sara, Rivka, Rahel i lea

Tres muestros padres son – Avram, Itzhak i Yaakov

Dos son Moshe i Aaron

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los sinko?

 

Sinko livros de la Ley

Kuatro madres de Israel – Sara, Rivka, Rahel i lea

Tres muestros padres son – Avram, Itzhak i Yaakov

Dos son Moshe i Aaron

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los sesh?

 

Sesh livros de la Mishna

Sinko livros de la Ley

Kuatro madres de Israel – Sara, Rivka, Rahel i Lea…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los siete?

 

Siete dias de la semana

Sesh livros de la Mishna…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los ocho?

 

Ocho dias de la mila

Siete Dias de la semana…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los mueve?

 

Mueve mezes de la prinyada

Ocho dias de la mila…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los dies?

 

Dies mandamientos de la Ley

Mueve mezes de la prinyada…

Uno es el Kriador, baruh ubaruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los onze?

 

Onze son los mazalot

Dies mandamientos de la Ley…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los dodje?

 

Dodje ijos de Yaakov

Onze son los mazalot…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los tredje?

 

Tredje ikarim de la Ley

Dodje ijos de Yaakov

Onze son los mazalot

Dies mandamientos de la Ley

Mueve meses de la prinyada

Ocho dias de la mila

Siete dias de la semana

Sesh livros de la Mishna

Sinko livros de la Ley

Kuatro madres de Israel – Sara, Rivka, Rahel i Lea

Tres muestros padres son – Avram, Itzhak i Yaakov

Dos son Moshe i Aaron

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

עבור לתוכן העמוד