חד גדיא - לפי מסורת יהודי הבלקן בלאדינו

1/04/2020

"חד גדיא" בלאדינו – גירסת יהודי  הבלקן

 

Un kavritiko

Un kavritiko

Ke lo merko mi padre

Por dos dukados   

Had gadia dezabin aba bitre zuze                   

                                                                           

I vino el gato                                                      

I se komio al kavritiko                                   

Ke lo merko mi padre                                    

Por dos dukados
Had gadia dezabin aba bitre zuze                   

                                                                            

I vino el pero

I modrio al gato

Ke se komio al kavritiko

Ke lo merko mi padre

Por dos dukados

Had gadia dezabin aba bitre zuze

 

I vino la vara

I aharvo al pero

ke modrio al gato…

 

I vino el fuego

I kemo a la vara

Ke aharvo al pero…

 

I vino la agua

I amato al fuego

Ke kemo a la vara…

 

I vino el buey

I se bevio la agua

Ke amato al fuego…

 

I vino el shohet

I degoyo al buey

Ke se bevio la agua…

 

I vino el Satan

I degoyo al shohet

Ke degoyo al buey…

 

I vino el Santo Bendicho

I degoyo al Satan

Ke degoyo al shohet

Ke degoyo al buey

Ke se bevio la agua

Ke amato al fuego

Ke kemo a la vara

Ke aharvo al pero

Ke modrio al gato

Ke se komio al kavritiko

Ke lo merko mi padre por dos ducados

Had gadia dezabin aba bitre zuze

עבור לתוכן העמוד