הפתגם הבולגרי היומי - מהירות

29/03/2013

И заекът бяга бързо, но кучето го стига - I zaekat biyaga barzo, no koucheto go stiga

גם הארנבת רצה מהר, אך הכלב משיג אותה

Който превари, той натовари - Koiyto prevari, toy natovari

מי שישיג, הוא יעמיס

Който по-напред поиска девойката, негова е - Кoito po-napred poiska devoykata, negova e

מי שיבקש את הנערה ראשון - שלו היא

Бързата кучка, слепи ги ражда - Barzata kouchka slepi gi rajda

הכלבה המהירה יולדת אותם עיוורים

Бърза кобила сляпо родила - Barza kobila skiyapo rodila

סוסה מהירה ילדה עיוור

Бърза кучка гладна ходи - Barza kouchka gladna hodi

כלבה ממהרת הולכת רעבה

עבור לתוכן העמוד