הפתגם הבולגרי היומי

21/03/2013

Голямата паница събира и малко и много - Goliyamata panitsa sabira i malko i mnogo

קערה גדולה יכולה להכיל גם מעט וגם הרבה

Една крастава овца всичкото стадо окраставява - Edna krastava ovtsa vsichkoto stado okrastaviyava

כבשה מצורעת אחת, גורמת לכל העדר להיות מצורע

За хиляда сладко, а за пара горчиво разваля сладкото - Za hilyada sladko, a za para gorchivo razvaliya sladkoto

על מתוק באלפים, מר באגורה מקלקל את המתוק

Който е нахапан от змия, не се бои от гущер - Koito e nahapan ot zmiya, ne se boi ot goushter

מי שנחש הכיש אותו, אינו פוחד מלטאה.

Който е паднал в морето, не се страхува от дъжд - Koito e padnal v moreto, ne se strahouva ot dajd

מי שנפל לים, אינו פוחד מגשם

Кога падне главата, косите се не жалят - Koga padne glavata, kosite se ne jaliyat

כאשר נופל הראש, לא מרחמים על השערות 

 

עבור לתוכן העמוד