הפתגם הבולגרי היומי

21/01/2013

Сит търбух за наука глух - Sit tarbouh za naouka glouh

כרס שבעה חירשת כלפי מדע

Ситият вълк по-големи бели прави - Sitiyat valk po-golemi beli pravi

הזאב השבע עושה צרות גדולות יותר

Докле има овце, сиромашия няма - Dokle ima obtse, siromashiya niyama

כל עוד יש כבשים, אין עוני

Ако има в паницата.ще има и в лъжицата - Ako ima v panitsata, shte ima i v lajitsata

אם יש בקערה, יהיה גם בכף

Има ли масло  и папратта манджа става - Ima li maslo, i papratta mandja stava

אם יש חמאה, גם השרך מתאים למאכל

Имот се в гроба не носи - Imot se v groba ne nosi

רכוש לא תקח אתך לקבר

 

עבור לתוכן העמוד