הפתגם הבולגרי היומי

17/01/2013

Паднал, та поринал улицата - Padnal,ta porinal oulitsata

נפל והתחפר ברחוב

Налял се като облак - Naliyal se kato oblak

התמלא כמו ענן

Налял се като бъчва - Naliyal se kato bachva

התמחא כמו חבית

Одрал лисицата - Odral li8sitsata

הוריד את העור של השועל

Мирише на бъчва - Мirishe na bachva

נודף ממנו ריח של חבית

Артисал от снощи - Artisal ot snoshti

נשאר מאמש

עבור לתוכן העמוד