הפתגם הבולגרי היומי

23/07/2012

Дрънка като гол кокъл в тенджера - Dranka kato gol kokal v tendjera

מצלצל כעצם ערומה בתוך סיר

Зъбите му дрънкат като кош орехи - Zabite mou drankat kato kosh orehi

השיניים שלו מצלצלות כשק אגוזים.

Дрънка врели-некипели -Dranka vrli-nekipeli

מפטפט שטויות (מבושלים  שלא רתחו)

Говори на вятъра - Govori na viyatara

מדבר אל הרוח.

Разправя било и небило - Razpraviya bilo i nebilo

מספר דברים שהיו ולא היו

Бабешки приказки - Babeshki prikazki

סיפורי סבתא

עבור לתוכן העמוד