הפתגם הבולגרי היומי - אי צדק

3/06/2012

Един бие тъпана, друг събира парсата - Edin bie tapana, droug sabira parsata

אחד מכה בתוף, אחר אוסף את ההכנסות

Един гледа ореха, друг яде орехите - Edin gleda oreha, droug iyade orehite

אחד מסתכל על עץ האגוזים, אחר אוכל את האגוזים

Един пие, а друг плаща - Edin piie, a droug plashta

אחד שותה אבל אחר משלם

Глупавият копа лозето, умният пие виното - Gloupaviyat kopa lozeto, oumniyat pie vinoto

הטפש עודר את הכרם, החכם שותה את היין

Един зяпа. друг лапа - Edin ziyapa. droug lapa

אחד נועץ מבטים, אחר זולל

Един изял яйцата, другиму останали черупките - Edin iziyal iyaitsata, drougimou ostanali cheroupkite

אחד אכל את הביצים, הקליפות נשארו למישהו אחד 

עבור לתוכן העמוד