הפתגם הבולגרי היומי

15/05/2012

Продава цяр за бълхи - Prodava tsiar za balhi

מוכר תרופה לפשפשים

Вдява в безушка игла - Vdiyava v bezoushka igla

משחיל במחט ללא קוף

Насред поле врата прави - Nasred pole vrata pravi

עושה דלת באמצע השדה

Лови вятър в решето - Lovi viyatar v resheto

תופס רוח במסננת

Който слугува на вятъра, прахът му е кярът - Koito slougouva na viyatara, prahat mou e kiyarat

מי שמשרת לרוח, האבק הוא התשלום שלו.

Играе си на орехи - Igrae si na orehi

משחק לו באגוזי מלך.

עבור לתוכן העמוד