הפתגם הבולגרי היומי

28/04/2012

Зла кучка стадо пази - Zla kouchka stado pazi

כלבה רעה שומרת עם העדר.

Паякът от цветето бере яд, а пчелата бере мед - Paiyakat ot tsveteto bere iyad, a pchelata bere med

העכביש קוטף מהפרח רק כעס, אבל הדבורה קוטפת דבש

Пчелата ходи и в калта, ама мед бере - Pchelata hodi i v lata, ama med bere

הדבורה הולכת גם בבוץ, אבל אוספת דבש.

Добрият кон спасява стопанина си от нещастия  - Dobriyat kon spasiyava stopanina si ot neshtastiya

הסוס הטוב מציל את בעליו מצרות

Доброто куче от село не бяга - Dobroto kouche ot selo ne biyaga

הכלב הטוב אינוו בורח מהכפר

Добрата воденица всякакво зърно меле - Dobrata vodenitsa vsiyakakvo zarno mele

הטחנה הטובה טוחנת כל מיני זרעים

עבור לתוכן העמוד