בית-חנן - מושב "בולגרי"

המושב בית חנן הוא אחד משלושת היישובים הראשונים שהוקמו בארץ על ידי חלוצים על טהרת יוצאי בולגריה. עוד בשנות ה-20 המוקדמות למאה הקודמת החליטה התנועה הציונית בבולגריה באחת מוועידותיה להקים מושבה של יהודי בולגריה בא"י.

 

בשנת 1929 הוקם המושב, והיה ליישוב העברי הראשון שהוקם בארץ לאחר מאורעות תרפ"ט. בדיוק בשנה שבה הוקם בית חנן, נהרסה, במאורעות תרפ"ט, המושבה הר-טוב של יוצאי בולגריה. לעובדה שהתנועה הציונית בבולגריה דאגה שיישוב חדש יוקם סמוך לתאריך נפילת יישוב אחר של יהודי בולגריה במאבק על הארץ נודעת סמליות מסוימת.

 

הגרעין שעלה לקרקע בבית-חנן נבחר על ידי הנהגת התנועה הציונית בבולגריה לאחר בחירה קפדנית מתוך המועמדים הרבים שנרשמו. עקב התנאים ששררו בארץ סמוך להקמת בית-חנן, הוחלט לשנות את צורת ההתיישבות המתוכננת ממושבה למושב עובדים. היום מונה היישוב כ-600 נפשות. זהו יישוב מבוסס ומושרש היטב, המשתייך לתנועת המושבים.

 

 

עבור לתוכן העמוד