ראיון עם יושב ראש איחוד עולי בולגריה, מר אברהם יום-טוב

זהו ראיון עומק בו מציג מר יום-טוב את עצמו, תוך פירוט ציוני הדרך העיקריים בחייו. בהמשך מפרט מר יום-טוב את תכנית העבודה שלו והצעתו לשינוי התקנון הקיים של עמותת איחוד עולי בולגריה.
רצ"ב למטה (במסמך Word) הראיון המלא:
11/10/2009
  ראיום עם יושב ראש איחוד עולי בולגריה, מר אברהם יום-טוב
עבור לתוכן העמוד