מחנות לעבודת כפייה בבולגריה במלה"ע ה-2 נועדו לשמור עלינו מהשמדה. האמנם???

8/02/2020
מחנות לעבודת כפייה בבולגריה במלה"ע ה-2 נועדו לשמור עלינו מהשמדה. האמנם??? (הגדל)

לאחרונה פירסם "שלום" – ארגון הגג של יהודי בולגריה (החיים בה היום) הצהרה בנוגע להחלטת "האקדמיה הלאומית למדעים" בבולגריה, לפיה גיוס הגברים היהודים בבולגריה למחנות לעבודת כפייה נעשה כדי להגן על היהודים מהשמדה. ההצהרה של "שלום" כוללת גינוי חריף להחלטת האקדמיה למדעים, בטענה שהדברים אינם נכונים.
מערכת "כולנו בולגרים", המצטרפת להצהרת הגינוי, סבורה שהחלטת האקדמיה למדעים, היא שקר ועיוות זועק לשמים של ההיסטוריה. עיוות אותו ניתן להזים בעובדות הידועות לכל:

1. בינואר 1941 התקבל בבולגריה "החוק להגנת האומה". אחרי קבלתו החלה רדיפת יהודי בולגריה בכל תחומי החיים: הגבלת החופש, החרמת הרכוש, ורדיפה כלכלית;
2. במאי 1941, כחלק אינטגרלי מרדיפת היהודים, גויסו כל
הגברים היהודים בגילאי 20-40 למחנות לעבודת כפיה;
3. בינואר 1942 החליטה ההנהגה הנאצית ב"ועידת וָאנְזֶה" על השמדת יהודי אירופה כ"הפתרון הסופי" לבעיה היהודית;

4. במרץ 1942, בעקבות החלטות ועידת ואנזה הוקמו מחנות ההשמדה: טרבלינקה, בלזץ וסוביבור והחלה ההשמדה השיטתית של יהדות אירופה. (אושוויץ הוקמה כמחנה השמדה מאוחר יותר);

רק לאחר הקמת מחנות ההשמדה, במחצית הראשונה של 1942 חדרה להכרה באירופה, המודעות שהנאצים מתכוונים להשמיד בצורה שיטתית את כל יהדות אירופה. אבל גיוס הגברים היהודים בבולגריה למחנות כפייה החל קרוב לשנה לפני שמכונת ההשמדה הנאצית החלה לפעול ולפני שידעו שכוונת הנאצים היא להשמיד באופן שיטתי את כל יהדות אירופה. המחנות לעבודות כפייה הוקמו כחלק בלתי נפרד מרדיפת היהודים בבולגריה. הטענה כאילו הוקמו כדי לשמור על היהודים מהשמדה שמה ללעג ולקלס את העובדות ההיסטוריות. מה עוד, שבחודש מרץ 1943 נעשה ניסיון אמיתי להתחיל בהשמדת יהודי בולגריה, ניסיון שכידוע סוכל ברגע האחרון ממש. איך ניסיון זה מתיישב עם הכוונה כביכול(!) לשמור על יהודי בולגריה מהשמדה...
יש לברך את "שלום" - ארגון הגג של יהודי בולגריה, על ההצהרה המוקיעה את החלטת האקדמיה למדעים, הצהרה אמיצה הראויה לכל שבח!

רצ"ב תמונה מהמחנות לעבודת כפייה. קליק על התמונה להגדלתה.
אפשר לקרוא באתר זה במדור שדן בתולדות יהודי בולגריה במלה"ע ה-2, מאמר על המחנות לעבודת כפייה.

עבור לתוכן העמוד