האם קיימת בבולגריה בעיה דמוגרפית?

11/10/2014
האם קיימת בבולגריה בעיה דמוגרפית?

יהודי בולגריה עלו ברובם בשנים 1948-50ממדינה שאוכלוסייתה הכללית מנתה אז 7 מיליון נפש. מאז עברו 65 שנים ואוכלוסייתה הנוכחית של בולגריה עדיין מונה בערך אותו מספר תושבים. קיים חשש המבוסס סטטיסטית שבעתיד הלא רחוק, האוכלוסייה אף תקטן. הסיבה העיקרית, שמדירה שינה מעיניהם של מנהיגי בולגריה, היא ההגירה הגדולה לארצות המערב, הנמשכת מנפילת המשטר הקומוניסטי ב-1989 ועד היום. קרוב למיליון בולגרים היגרו מארצם ב-25 השנים האחרונות. נראה ש"הגולה" הבולגרית הגדולה ביותר נמצאת בארה"ב. הנוסע לשיקאגו, ייתקל בדוברי בולגרית כבר ברדתו מהמטוס, בין עובדי שדה התעופה. לפי הערכות, הקהילה הבולגרית בשיקאגו מונה כ-70 אלף נפש. הגולה הבולגרית הגדולה שכנעה את ממשלת בולגריה להקים "מיניסטריון לטיפול בבולגרים השוהים בחו"ל" עליו הופקד שר בממשלה.

ההגירה, כתופעה סוציולוגית כלכלית, אינה חדשה בבולגריה. היא קיימת מימים ימימה. מה שחדש הם ממדי התופעה ומטרותיה. בשפה הבולגרית קיים מושג - לנסוע לחו"ל ל-
Gurbet שפירושו, לנסוע זמנית לחו"ל למטרות פרנסה. ההבדל בין אז להיום הוא שמי שנסע אז ל- Gurbet, בדרך כלל גם חזר כעבור כמה שנים. ואילו היום ה- Gurbetהפך להגירה למטרות השתקעות של קבע.

אך ההגירה היא רק פן אחד של הבעיה הדמוגרפית. באדיבות עיתון האינטרנט בבולגרית DARIK נציג כאן תוצאות מחקר סוציולוגי שנערך לאחרונה בקרב מדגם של 666 זוגות בבולגריה, על דגם המשפחה הבולגרית הצעירה, שדפוסיו מתגבשים בשנים האחרונות.  הסקר נערך ע"י קטרינה בונבה – חוקרת בכירה בחברה לחקר שווקים, ואיליאנה אלכסנדרובה – בעלת חברה ליחסי ציבור.

להלן נציג את הממצאים העיקריים של המחקר על המצב הדמוגרפי בבולגריה:

ל-75% מהזוגות צעירים (נשואים, או בעלי בת/בן זוג קבוע) גילאי 18-35, אין ילדים. (להשוואה, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתוך כלל המשפחות בישראל בשנת 2012, רק 24% היו משפחות ללא ילדים).  יותר ממחצית הזוגות בבולגריה שאין להם ילדים  (56%) לפי שעה אף לא מתכננים להביא ילדים.  

המשפחות עם ילדים: תוצאות המחקר מצביעות על כך שמשפחה עם ילד אחד בלבד הוא מודל המשפחתי הנפוץ ביותר - 61% מתוך המשפחות בעלות ילדים במדגם. המשפחות שהביאו ילד שני מהוות רק 35% מתוך כלל המשפחות עם ילדים. בסופיה, מספר המשפחות עם שני ילדים אף נמוך יותר: רק 19% מהמשפחות עם ילדים יש שני ילדים. (על שלשה ילדים או יותר, אין על מה לדבר...)

אי רצון המשפחות להביא לעולם ילדים קשור לשתי סיבות עיקריות: סיבה סוציולוגית - העמדת הקריירה המקצועית במקום עדיפות ראשון, לפני הבאת ילדים וסיבה כלכלית - המצב הכלכלי הקשה בבולגריה והעדר יציבות כלכלית ברמת הפרט והמשפחה.

לפי הסטטיסטיקאים, כדי לשמור על אוכלוסייה יציבה (לא עולה ואף לא יורדת) מספר הילדים הממוצע במשפחה צריך להיות לפחות 2.5. בפועל, מספר הילדים הממוצע למשפחה בבולגריה הוא ילד אחד או אף פחות. אם נוסיף לזה את ההגירה השלילית, נגיע למסקנה שמצבה הדמוגרפי של בולגריה דומה לזה של שאר מדינות מערב אירופה שאוכלוסייתן (המקורית!) הולכת ומצטמקת.

   

עבור לתוכן העמוד