מסעה של ספינת המעפילים "ליברטאד" בקיץ 1940 - יומן של בנימין כלב

30/06/2011
רצ"ב יומן המסע של בנימין כלב.
  מסעה של הספינה "ליברטאד"
עבור לתוכן העמוד