הפתגם הבולגרי היומי

8/12/2012

Бяга като дявол от тамян - Biyaga kato diyavol ot tamiyan

רץ כמו שד מעיטרן

Бяга презглава - Biyaga prezglava

רץ כמתגלגל עם הראש

Бяга, та дим се вдига - Biyaga, ta dim se vdiga

רץ, עד שעולה עשן

Дим да го няма! - Dim da go niyama

נעלם כעשן

Отиде, та се не видя! - Оtide ta se ne vidiya

הלך ולא נראה יותר

Ни се чу, ни се видя - Ni se chou, ni se vidiya

לא נשמע ולא נראה

Пропадна вдън земя - Propadna vdan zemiya

נפל לתחתית האדמה

עבור לתוכן העמוד