הפתגם הבולגרי היומי

3/09/2012

Жив ще те одера! - Jiv shte te odera!

אוריד את עורך בעודך בחיים!

Ще ти откъсна главата като на връбче! Shte ti otkasna glavata kato na vrabche!

אתלוש את ראשך כמו לציפור.

Ще ти изпия кръвчицата! - Shte i izpiya kravchitsata!

אשתה לך את הדם!

Ще му тегля куршума! - Shte mou tegliya kourshouma

אירה בו כדור אקדח!

Ще му светя маслото - Shte mou svetiya masloto

אדליק את השמן שלו ( הכונה היא לגמור אותו, להרוג אותו)

Ще ми носи душата в рай с кошница - Shte mi nosi doushata v raii s koshnitsa

יביא את נשמתי לגן-עדן בסל.

עבור לתוכן העמוד