הפתגם הבולגרי היומי

20/08/2012

Цял бащичко! - Tsiyal bashtichko!

כולו לאביו!

Търколила се тенджерата,че си намерила похлупака - Tarkolila se tendjerata,che si namerila pohloupaka

התגלגל הסיר ומצא את המכסה שלו

Всяко гърне си иска своя похлупак - Vsiyako garne si iska svoiya pohloupak

כל סיר רוצה את המכסה שלו

Присмяла се козата на овцата, че лудо пасе - Prismiyala se kozata na ovtsata, che loudo pase

העז לעג לכבש, שזולל עשב כמשוגע

Краставият се присмял на келявия - Krastaviyat se prismiyal na keliyaviya

המצורע לעג לקירח.

Краставите магарета през девет баира се подушват - Krastavite magareta prez devet baira se podushvat

חמורים מצורעים מריחים זה את זה דרך תשע גבעות.

עבור לתוכן העמוד