הפתגם הבולגרי היומי - לשון

12/07/2012

Желязото желязо трие, разговорите - ума - Jeliyazoto jeliyazo trie, razgovorite - ouma.

הברזל מוחק ברזל, השיחות - את השכל

Главата се цени по езика - Glavata se tseni po ezika

מעריכים את הראש לפי הלשון

Човек по говора се познава - Chovek po govora se poznava

מכירים את האדם לפי הדבור שלו

Език човека краси - Ezik choveka krassi

הלשון מיפה את האדם

Говедото се хваща за рогата, а човекът - за езика -Govedoto se hvashta za rogata.a chovekat za ezika

הבהמות נתפסות בקרניהן, האדם - בלשון.

Сладък език е най сладкото нещо - Sladak ezik e nai sladkoto neshto

לשון מתוקה היא הדבר המתוק ביותר

עבור לתוכן העמוד