תנועות נוער ציוניות בבולגריה אחרי מלה"ע השנייה

2/09/2012

במשך תקופת מלחמת העולם, השילטון הפשיסטי בבולגריה שרדף את היהודים ושאיפתו הייתה להשמידם, אסר על כל פעילות יהודית. עם מיגור שילטון זה ב-9 בספטמבר 1944 הופסקה רדיפת היהודים, זכויותיהם הוחזרו וחודשה הפעילות של כל המוסדות היהודיים במלוא התנופה ובכלל זה מוסדות התנועה הציונית.

רצ"ב הסיפור של תנועת הנוער "החלוץ" - תנועת הנוער הגדולה ביותר.

עבור לתוכן העמוד